Executive Members Position
Bhaiyaram YadavPresident
Rajdev SahVice-president
Priyanka DasSecretary
Siyaram YadavTreasurer
Bashundhara GaireJoint- Secretary
Babita KarnaMember
Pramila ChaudhariMember
Babulal MajhiMember
Jinnat JahanMember